σύμφωνα  με τον τότε Νόμο της  Χούντας, για το βιβλίο  "18 Κείμενα" (1970),  στο  οποίο και  δημοσίευσε το κείμενό του "Ο Ηθοποιός" γραμμένο πριν από την Χούντα. Ήταν επίσης συνεκδότης  και  συνυπεύθυνος  στο  βιβλίο  "Νέα Κείμενα", που  ακολούθησε, και  για  το  οποίο  έγραψε  τρία αντικαθε- στωτικά  ποιήματα  (Τεύχος 2,1971) - τα μοναδικά του λογο- τεχνικά κείμενα της  δικτατορίας. Έγραψε  όμως πολλά αντι- χουντικά  σημειώματα  στα  τεύχη του  Περιοδικού  "Η Συνέ- χεια" (1973). Το 1973,  με την λήξη της σιωπής των συγγρα- φέων, κυκλοφόρησε το βιβλίο  "Εκδοχές" (εκδόσεις Κέδρος) με κείμενα που είχαν γραφτεί  πριν  από την  δικτατορία, και το 1980 το βιβλίο  "Απόλογος" (εκδόσεις Διογένης). Την ίδια χρονιά   προμηθεύτηκε  ηλεκτρονικό  υπολογιστή  Γραφείου  (τον  δεύτερο που εισήχθη στην  Ελλάδα), και έκτοτε γράφει τα  βιβλία του σε  υπολογιστή, τα τυπώνει σε  εκτυπωτή, σε μικρό αριθμό αντιτύπων, και τα κυκλοφορεί εκτός εμπορίου.

.
            Κείμενα    Βιογραφικό    Διαφάνειες                
Αρχική Σελίδα    Πληροφορίες