Τάκης  Κουφόπουλος          1927 -    2019.              Το 1945 τελείωσε το 5ο  Γυμνάσιο Αθηνών. Το  1946  πέτυχε  στις εισαγωγικές  εξετάσεις της Σχο- λής  Μαθηματικών του  Πανεπι- στημίου  Αθηνών  και στις εισα- γωγικές  εξετάσεις της  Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του Εθνι- κού Μετσοβείου  Πολυτεχνείου.

Ακολούθησε  τη  δεύτερη  Σχολή. Σπουδαστής στο δεύ- τερο έτος,  επιστρατεύτηκε  και υπηρέτησε για  δυόμισι περίπου χρόνια στα Βουλγαρικά σύνορα,  τα  Αλβανικά σύνορα και τα Άγραφα, ως Ανθυπολοχαγός Μηχανικού  με  ειδίκευση  στην  άρση  ναρκοπεδίων .  Τελείωσε  το Πολυτεχνείο το 1953. Το  ίδιο  έτος διορίστηκε  στο τότε Υπουργείο  Δημοσίων  Έργων  ασχολούμενος με εργα- στηριακές μελέτες και έρευνες επί των δομικών υλικών, στο   Εργαστήριο   του  Υπουργείου,  και  την  σύνταξη Προδιαγραφών  Yλικών και Mεθόδων Kατασκευών. Το 1967, με την έλευση της Χούντας, υπέβαλε την  παραί- τησή του, αρνούμενος να υπηρετήσει το καθεστώς, και με την ελπίδα ότι το ίδιο θα έπρατταν και πολλοί  άλλοι  δημόσιοι υπάλληλοι. Το 1970  δημιούργησε  το  πρώτο ιδιωτικό  Εργαστήριο  Ελέγχου  και  Ερευνών Δομικών Υλικών, και με τις υποδείξεις του και  την επιστημονική  του συμβολή, ιδρύθηκε το πρώτο Εργοστάσιο Έτοιμου Σκυροδέματος στη χώρα.

.
            Κείμενα    Βιογραφικό    Διαφάνειες            
Αρχική Σελίδα    Πληροφορίες